Dina personuppgifter

Dina personuppgifter

För att webbplatsen skall fungera på ett bra sätt behöver vi få ditt förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedatum och klubbtillhörighet.

Hur samlar vi in dina uppgifter

Vi får in dina uppgifter antingen via din klubb eller genom att du själv fyller i uppgifterna när du anmäler dig till en tävling för första gången.

Vad använder vi dina uppgifter till

Dina uppgifter används av webbplatsen för att underlätta anmälan och på sikt avanmälan till en tävling, skriva ut tävlings- och resultatlistor, skicka mail till dig när du anmäler dig till en tävling eller när tävlingsledaren vill informera dig om något rörande en tävling och så vidare.

Ditt födelsedatum (ej personnummer) används för att kontrollera att du anmäler dig till rätt tävlingsklass eller för att säga grattis här på webbplatsen när du fyller år.

Sammanställning av dina uppgifter

Vill du ha en sammanställning av vilka uppgifter som finns om dig är du välkommen att kontakta Johan Lindqvist, johan@nolgard.se så får du en lista över vilken information webbtjänsten har om dig. Listan skickas så fort som möjligt till den e-postadress som är kopplad till din profil.

Vill du vara anonym

Om du har skyddad identitet eller av någon annan anledning inte vill att ditt namn skall finnas med i resultattabeller med mera får du kontakta din klubbordförande alternativt Johan Lindqvist, johan@noglard.se så ordnar vi det.

Vad händer med dina uppgifter om webbplatsen läggs ner

Om ett beslut om att lägga ner webbplatsen tas kommer databasen att raderas och dina uppgifter på webbplatsen förstörs. Ingen uppgift kommer att lämnas ut till annan part vid något tillfälle.