Om tävlingen

Wermlandscupen

Värmlandscupen är en regional cup för fäktare i de Värmländska fäktklubbarna och den sammanfaller med fäktningens verksamhetsår. 1/7-30/6 (HT & VT)

Varje omgång av Värmlandscupen består av 7 deltävlingar. Vid varje deltävling får deltagarna poäng baserat på sin placering i den deltävlingen. Slutresultatet räknas ut genom fäktarens 5 bästa deltävlingar.

Poängberäkning

Nedan visas ett exempel som beskriver hur poängen fördelas i en tävling med 8 tävlande.

Placering 

Grundp +3p
För deltagande

Bonus +1-3p
(placering 1-3)

Delt +1 p
För varje deltagare med
samma eller lägre placering

S:a

1

3

3

7

13

2

3

2

6

11

3

3

1

5

9

3

3

1

5

9

5

3

0

3

6

6

3

0

2

5

7

3

0

1

4

8

3

0

0

3

Tävling i en åldersklass genomförs om det är 4 eller fler deltagare anmälda i klassen.

Om det är 2-3 anmälda erbjuds dessa att tävla i klassen “över”. Dessa deltagare får då poäng i båda klasserna.

Om det är 1 deltagare anmäld i en klass ställs tävlingen in och inga poäng delas ut.

Utrustning

I våra tävlingar gäller från och med VT 2013 samma utrustningskrav som i övriga officiella tävlingar i Sverige. I tabellen nedan framgår det vilken utrustning som behövs för vilken åldersgrupp.

Åldersklasser och utrustning se (Se SvFF Tävlingsbestämmelser)

Benämning

Ålder

Klinga

U13

Upp till 13

2

U17

Upp till 17

5

Seniorer

20 och över

5

Senior Dam

20 och över

5

Vi har nya klasser för säsongen 2017-2018, U13 och U17.

Byte av åldersklass till och med senior sker 1 juli det kalenderår man uppnår ovanstående undre åldersgräns.

Till veteranklassen sker byte 1 januari det kalenderår man uppnår ovanstående undre åldersgräns.

Yngre fäktare får tävla i äldre klass t.o.m. seniorer.

Utrustningsbestämmelser

Nedanstående utrustningsbestämmelser gäller, oberoende av fäktarens ålder, vid start i respektive klass.

Veteran, Senior, Junior och Kadett:
Fäktdräkt  Fäktväst 800 N FIE-märkt, fäktbyxor 800 N FIE-märkta och underväst 800 N FIE-märkt.
Bröstskydd för kvinnor.
Mask 1600N. FIE-märkt.

Äldre Ungdom / U17:
Fäktdräkt Väst vilken inte behöver vara FIE-märkt med underväst 800N FIE-märkt. Alternativt 800 N FIE-märkt fäktväst tillsammans med underväst vilken inte behöver vara FIE-märkt.
Fäktbyxor som inte behöver vara FIE-märkta.
Bröstskydd för kvinnor.
Mask 1600N. FIE-märkt.

Yngre Ungdom / U13:
Fäktdräkt Väst, vilken inte behöver vara FIE-märkt, tillsammans med underväst 800N FIE-märkt. Alternativt 800N FIE-märkt fäktväst tillsammans med underväst, vilken inte behöver vara FIE-märkt.
Fäktbyxor: behöver inte vara FIE-märkta.
Bröstskydd för kvinnor är inte obligatoriskt.
Mask: Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga: Klinglängd = max 2.

Minior:
Fäktdräkt Behöver inte vara FIE-märkt. 
Bröstskydd för kvinnor är inte obligatoriskt.
Mask Behöver inte vara FIE-märkt
Klinga Klinglängd = 0